Sanyuanjiuqi Fertilizer đã tham dự Triển lãm SAHARA vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Ai Cập.

Nov. 10, 2020

Qua triển lãm này, công ty chúng tôi đã phát hơn 300 tờ rơi và hơn 200 danh thiếp. Ngoài ra gần 100 khách hàng quan tâm đã được thu thập. Các nhân viên đã thu thập dữ liệu của khách hàng dự định và sẵn sàng thực hiện các chuyến thăm tiếp theo.


Trong 4 ngày diễn ra triển lãm, chúng tôi cũng đã đến thăm và tiếp xúc với các khách hàng quan tâm, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và đặt nền tảng cho những giao lưu, hợp tác sâu rộng hơn. Thông qua triển lãm này, kỹ năng ứng phó và kiến thức kinh doanh của nhân viên ngoại thương của chúng tôi đã được nâng cao hơn nữa, và nhiều loại vấn đề khác nhau cũng mở rộng kiến thức của chúng tôi, chúng tôi có thể học hỏi từ đó và hiểu thêm các mẹo trò chuyện.


Thông qua chuyến thăm của chúng tôi đến các công ty địa phương khác, chúng tôi hiểu thị trường Ai Cập và toàn bộ thị trường Trung Đông, cung cấp thông tin có giá trị cho việc nghiên cứu thị trường của chúng tôi và tạo điều kiện phát triển nhiều sản phẩm mới hơn trong tương lai.


Nói chung, thông qua triển lãm này, danh tiếng và sức hút của công ty chúng tôi đã được mở rộng. Nó cũng cho phép chúng tôi hiểu thị trường, hiểu các đồng nghiệp của chúng tôi và nhận ra chính chúng tôi. Để giúp công ty chúng tôi khắc phục những thiếu sót trong quá trình phát triển trong tương lai


Chúng tôi mong đợi triển lãm tiếp theo và tin rằng nó sẽ còn tốt hơn nữa!


86 153 7363 5021 hebzhaoyh james@syfert.net 546332941 15373635021

15373635021