Khách hàng đến thăm Sanyuanjiuqi

Oct. 30, 2020

Đối tác Châu Phi thăm Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer.

Các đối tác được đánh giá cao của chúng tôi từ Congo ở Châu Phi đã đến thăm nhà máy sản xuất Phân bón Sanyuanjiuqi vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. Và chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi, tham quan nhà máy và hàng hóa.


Khách hàng đến thăm Sanyuanjiuqi

86 153 7363 5021 hebzhaoyh james@syfert.net 546332941 15373635021

15373635021